DOKUMEN | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» DOKUMEN

DOKUMEN

PELAN STRATEGIK ICT UPM 2017-2020
1
Pelan Strategik ICT UPM 2017-2020

PERSIDANGAN PENTADBIRAN ICT UNIVERSITI 2019 (PPICT2019)
2
Putra Virtual ID (PutraVID)
3
Penggunaan Teknologi QR Untuk Kehadiran Kakitangan dan Pelajar serta Strategi Komersialisasi
4
Pengurusan Penyelidikan Pintar (iRIS)
5
UTM Digital Lifestyle
6
CloudDesk Virtualization System
7
Sistem Pembayaran Tanpa Tunai (UTeM Case)
8
UTeM Unified Communication (UC)
9
“Smart Spatium” : Ruang Kerja Kolaborasi Dinamik untuk Kampus Pintar
10
MyUTHM Mobile Apps: Keperluan dan Cabaran
11
Perkongsian Pengalaman dan Hala Tuju Kampus Pintar di USM

PENCAPAIAN
12
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2018
13
Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi (KPI) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2018
14
Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian dan Aras, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Januari - Jun 2018)
15
Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian dan Aras, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Januari - Disember 2018)

GARIS PANDUAN DAN POLISI ICT
16
Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (ICT) (2014)
17
Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) (Pindaan 2016)
18
Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK)
19
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek ICT
20
Garis Panduan Capaian Internet Universiti Putra Malaysia

PANDUAN PENGGUNA
21
Emel Rasmi UPM
22
Emel UPM : Manual Capaian & Import (BM)
23
Panduan Tetapan/Konfigurasi Emel Untuk Peranti Android
24
Panduan Tetapan/Konfigurasi Emel Untuk Peranti iOS
25
Emel UPM : Manual Capaian & Import (English)
26
Office 365
27
Panduan Sistem Kawalan Capaian Rangkaian UPM
28
Portal Putra UPM
29
Keselamatan Emel
30
Edu Roam - Panduan Pengguna (Android)
31
Edu Roam - Panduan Pengguna (iPhone)
32
Bad Rabbit Ransomware: Technical Analysis
33
User Guide Putra VID UPM
34
Tips Pantas Adobe Acrobat - Menghasilkan Dokumen PDF Baharu

PANDUAN PENGGUNA (STAF)
35
Myren Cloud Computing
36
Sistem Pengurusan Laman Web PTJ
37
Aplikasi Groupbox
38
Panduan Mengimpot Kalendar Daripada DESKNOW Ke GMAIL
39
Manual Laman Web Penyelidikan
40
Pendaftaran UPM-ID Untuk Staf UPM
41
Sistem Perkhidmatan ICT
42
Sistem Putra Research and Innovation Management System (PRIMS)
43
CloudDesk - vApp
44
PUTRACOMM UPM

PANDUAN PENGGUNA (PELAJAR)
45
Pendaftaran UPM-ID Untuk Pelajar UPM
46
Putra VID UPM
47
Pertandingan Adobe CCMA

SENARAI APLIKASI UPM
48
Senarai Sistem / Aplikasi UPM

5S iDEC
49
Garis Panduan Amalan 5S
50
Polisi Logo 5S

LAPORAN WEB PTJ UPM
51
Laporan Web PTJ UPM : Julai 2019
52
Laporan Web PTJ UPM : Jun 2019
53
Laporan Web PTJ UPM : Mei 2019 (v1.1)
54
Laporan Web PTJ UPM : April 2019 (v1.1)
55
Laporan Web PTJ UPM : Mac 2019 (v1.1)
56
Laporan Web PTJ UPM : Februari 2019
57
Laporan Web PTJ UPM : Januari 2019
58
Laporan Web PTJ UPM : Disember 2018
59
Laporan Web PTJ UPM : November 2018
60
Laporan Web PTJ UPM : Oktober 2018
61
Laporan Web PTJ UPM : September 2018
62
Laporan Web PTJ UPM : Ogos 2018
63
Laporan Web PTJ UPM : Julai 2018 (v1.3)
64
Laporan Web PTJ UPM : Jun 2018 (v1.1)
65
Laporan Web PTJ UPM : Mei 2018 (v1.1)
66
Laporan Web PTJ UPM : April 2018
67
Laporan Web PTJ UPM : Mac 2018
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566395753