DOKUMEN IDEC | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» DOKUMEN iDEC

DOKUMEN DALAMAN iDEC

DOKUMEN iDEC - BORANG
1
BORANG PENGURUSAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/BR04)

DOKUMEN iDEC - GARIS PANDUAN
2
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MAKLUMAT (IDEC/ISMS/GP01)
3
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN INSIDEN ICT (IDEC/ISMS/GP02)

DOKUMEN iDEC - DAFTAR FORMAT
4
DOKUMEN CADANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI (IDEC/PEM/DF04)
5
DOKUMEN SEMAKAN ADUAN OPERASI APLIKASI (IDEC/PEM/DF08)
6
DOKUMEN REKABENTUK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI (IDEC/PEM/DF05)
7
DOKUMEN PERANCANGAN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT PLAN) (IDEC/PEM/DF02)
8
SEMAKAN CARTA PERBATUAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/DF07)
9
DOKUMEN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN APLIKASI (IDEC/PEM/DF09)

DOKUMEN iDEC - LOG
10
LOG PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/BL01)

DOKUMEN iDEC - LAPORAN
11
LAPORAN ANALISIS PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/LP01)
12
LAPORAN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA  (IDEC/PEM/LP03)
13
LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/LP02)
14
LAPORAN ANALISIS KPI PENYELENGGARAAN APLIKASI (IDEC/PEM/LP04)

DOKUMEN iDEC - SENARAI SEMAK
15
SENARAI SEMAK PENGUJIAN DEPLOYMENT SISTEM APLIKASI (IDEC/PEM/SS03)
16
SENARAI SEMAK FAIL PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT (IDEC/PEM/SS04)
17
SENARAI SEMAK PERUBAHAN SISTEM INFRASTRUKTUR (IDEC/ISMS/SS01)
18
SENARAI SEMAK PENGUJIAN SISTEM APLIKASI (IDEC/PEM/SS01)
19
SENARAI SEMAK FAIL PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI (IDEC/PEM/SS05)

DOKUMEN iDEC - ARAHAN KERJA
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
SXFSPAm~

Hello!