UTAMA | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
artikel
Perkongsian Inisiatif Kampus Pintar Sempena PPICT2019
Kampus Pintar PPICT2019
Buletin iDEC - April 2019
Buletin iDEC - Mac 2019
Artikel-artikel lain...
berita
Persidangan Pentadbiran ICT Universiti 2019
Penganjuran Persidangan Pentadbiran ICT Universiti 2019 (PPICT2019) ini merupakan suatu platform strategik untuk menyediakan peluang kepada pentadbir ICT Institusi Pendidikan Tinggi berkongsi pengalaman, hasil kajian dan inisiatif terbaik dalam pelaksanaan dan pengurusan Smart Campus (kampus pintar) selaras keperluan transformasi dalam Revolusi Industri 4.0.
pengumuman

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa nombor telefon Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan prefix 03-8946 dan 03-8947 telah ditamatkan perkhidmatan mulai 1 Julai 2019. Tindakan ini dibuat berdasarkan justifikasi berikut:

1.    Pemasangan set telefon baru dengan prefix 03-9769 (hardphone & softphone) di setiap PTJ yang bermula pada 17 Ogos 2018, telah selesai pada 29 Mac 2019.  Taklimat dan tunjuk ajar kepada staf telah dilaksanakan semasa proses pemasangan dijalankan.
2.    Kerosakan Sistem PABX Ericsson MD110 yang menyokong perkhidmatan talian 8946xxxx (berusia 35 tahun) dan tidak ekonomi untuk dibaiki.
3.    Kerosakan Server Cisco Call Manager yang menyokong perkhidmatan talian 8947xxxx (berusia 12 tahun), telah mengalami kerosakan dan tidak dapat dibaiki.

Dimaklumkan bahawa semua staf yang layak dibekalkan nombor talian telefon sendiri boleh memasang (memuat turun) aplikasi softphone Putracomm pada telefon pintar masing-masing. Nombor telefon ini akan kekal bersama staf sehingga tamat perkhidmatan dan dibawa bersama apabila berpindah Jabatan atau Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM. Hanya talian yang berkait dengan PTJ sahaja yang akan kekal setempat seperti nombor Dekan, Pengarah, Ketua Jabatan dan sebagainya.

Memandangkan kekangan peruntukan kewangan semasa, set telefon meja (hardphone) yang dibekalkan adalah terhad. Justeru itu, pihak JPU telah bersetuju tidak semua staf akan dibekalkan set telefon meja dan agihan yang dibuat hendaklah mengikut keutamaan dan kepentingan tugas seperti berikut:

•       Pengurusan PTJ
•       Setiausaha/Penolong Setiausaha/Pembantu Tadbir
•       Staf Pentadbiran/Kewangan
•       Kaunter Pelanggan
 
<"Panduan Pengguna an IP-Phone">

Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau keperluan dari pihak PTJ untuk mengadakan sesi penerangan/ taklimat teknikal kepada staf di PTJ, sila hubungi:

Tuan Haji Rusli Ahmad (03-9769 1101 /  arusli@upm.edu.my) atau En. Nik Mohd Yusri Nik Harun (03-9769 1917 /  mohdyusri@upm.edu.my).

Segala kesulitan amat dikesali.
 
Sekian, terima kasih.

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
B1566397778