| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) sentiasa memberi komitmen yang tinggi, berdesikasi dan berdaya saing dalam melaksanakan misi dan visi universiti.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) turut  membantu dalam usaha pihak UPM menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar di UPM.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) merupakan tunjang dalam perkhidmatan ICT UPM sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh warga kampus.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) sentiasa memberikan kerjasama dalam perkongsian dan memberikan teknologi terbaik kepada seluruh warga kampus.

SXFTNA1~

Hello!