MENGENAI KAMI | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) bertanggungjawab dalam merancang, membangun dan melaksanakan aktiviti dan projek ICT selaras dengan misinya, iaitu "Membangun dan mengukuhkan sistem pengajaran,penyelidikan dan pentadbiran melalui penyediaan sistem maklumat dan teknologi secara meluas dan menyeluruh".

SWMLNAa:13:19

Hello!