| PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
senarai pengumuman terkini

Sila hubungi talian 03-89471990

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa nombor telefon Universiti Putra Malaysia (UPM) dengan prefix 03-8946 dan 03-8947 telah ditamatkan perkhidmatan mulai 1 Julai 2019. Tindakan ini dibuat berdasarkan justifikasi berikut:

1.    Pemasangan set telefon baru dengan prefix 03-9769 (hardphone & softphone) di setiap PTJ yang bermula pada 17 Ogos 2018, telah selesai pada 29 Mac 2019.  Taklimat dan tunjuk ajar kepada staf telah dilaksanakan semasa proses pemasangan dijalankan.
2.    Kerosakan Sistem PABX Ericsson MD110 yang menyokong perkhidmatan talian 8946xxxx (berusia 35 tahun) dan tidak ekonomi untuk dibaiki.
3.    Kerosakan Server Cisco Call Manager yang menyokong perkhidmatan talian 8947xxxx (berusia 12 tahun), telah mengalami kerosakan dan tidak dapat dibaiki.

Dimaklumkan bahawa semua staf yang layak dibekalkan nombor talian telefon sendiri boleh memasang (memuat turun) aplikasi softphone Putracomm pada telefon pintar masing-masing. Nombor telefon ini akan kekal bersama staf sehingga tamat perkhidmatan dan dibawa bersama apabila berpindah Jabatan atau Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM. Hanya talian yang berkait dengan PTJ sahaja yang akan kekal setempat seperti nombor Dekan, Pengarah, Ketua Jabatan dan sebagainya.

Memandangkan kekangan peruntukan kewangan semasa, set telefon meja (hardphone) yang dibekalkan adalah terhad. Justeru itu, pihak JPU telah bersetuju tidak semua staf akan dibekalkan set telefon meja dan agihan yang dibuat hendaklah mengikut keutamaan dan kepentingan tugas seperti berikut:

•       Pengurusan PTJ
•       Setiausaha/Penolong Setiausaha/Pembantu Tadbir
•       Staf Pentadbiran/Kewangan
•       Kaunter Pelanggan
 
<"Panduan Pengguna an IP-Phone">

Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau keperluan dari pihak PTJ untuk mengadakan sesi penerangan/ taklimat teknikal kepada staf di PTJ, sila hubungi:

Tuan Haji Rusli Ahmad (03-9769 1101 /  arusli@upm.edu.my) atau En. Nik Mohd Yusri Nik Harun (03-9769 1917 /  mohdyusri@upm.edu.my).

Segala kesulitan amat dikesali.
 
Sekian, terima kasih.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566395610