Visi & Misi | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» MENGENAI KAMI » MAKLUMAT KORPORAT » Visi & Misi

Visi & Misi

Visi

Untuk menjadikan UPM salah satu universiti unggul yang terhubung berasaskan ICT.

Misi

Membangun dan mengukuhkan sistem pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran UPM melalui penyediaan sistem maklumat dan teknologi secara meluas dan menyeluruh.

Objektif

  1. Mensasarkan visi teknologi komputeran dan komunikasi di UPM.
  2. Menjadi proaktif dalam menjangka kesan transformasi ICT ke atas pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pentadbiran, kerjasama dan pembangunan komuniti.
  3. Memudahkan perbincangan polisi dan perancangan teknologi komunikasi dan maklumat pada setiap peringkat pentadbiran UPM.
  4. Membangunkan piawaian dan garis panduan untuk komputeran dan teknologi internet di seluruh UPM.
  5. Menerajui usaha merancang pelan keselamatan komputer dan rangkaian untuk seluruh UPM.
  6. Membina persekitaran IT secara menyeluruh melalui amalan perolehan teknologi yang profesional.

Kemaskini:: 12/10/2018 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566395550