Pengauditan Penyata Kewangan 2015 Universiti Putra Malaysia | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Pengauditan Penyata Kewangan 2015 Universiti Putra Malaysia

Pengauditan Penyata Kewangan 2015 Universiti Putra Malaysia

Pada Selasa 28 Mac 2017, iDEC dilawati oleh firma juruaudit Ahmad Abdullah & Goh yang dilantik oleh Jabatan Audit Negara bagi melaksanakan Pengauditan Penyata Kewangan 2015 Universiti Putra Malaysia.

iDEC diaudit bagi keperluan skop keperluan IT terutamanya yang melibatkan sistem pengurusan kewangan seperti SAS dan SAGA. Elemen yang dipantau meliputi kawalan oleh iDEC terhadap sistem berkenaan membabitkan kawalan akses logikal, fizikal dan aplikasi serta struktur iDEC bagi mengawal serta menghadkan akses pengguna ke sistem tersebut. Pengauditan juga menilai Pelan Kesinambungan Perkhidmatan yang dibangunkan oleh UPM untuk memastikan ketersediaan perkhidmatan sistem kewangan ini. 

Tarikh Input: 09/10/2017 | Kemaskini: 12/10/2017 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
BUKZPA6:15:56