IDEC Received Five Gifts In Conjunction With HKIP 2019 | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» NEWS » iDEC received five gifts in conjunction with HKIP 2019

iDEC received five gifts in conjunction with HKIP 2019

 

 

Serdang, 22 November 2019 : Universiti Putra Malaysia has held a Quality and Innovation Services Day (HKIP) 2019 at Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Cultural and Arts Center (PKKSSAAS). The event was attended by University Management, senior officials and UPM employees. The ceremony began with the PTJ joint delegation contest at 8.00am and the presentation of prizes for the categories being contested.

The list of winners' names is as follows:

No.

Category

Title

Winner

1.      

Theme Award

Kreativiti disemai, Inovasi dituai

Salahudin Mohd. Raof, Institute of Bioscience

2.      

Innovation Idea Award

Vet 003 – Capybara Care Clinic Kit Mudah Alih Pelbagai Guna

Mohd Aizat Mohammad, Faculty of Veterinary

PUTRAWelcome : Aplikasi Mobil Interaktif Bagi Meraikan Pelajar Baharu di UPM

Dr. Noris Mohd. Norowi, Faculty of Science and Information Technology

Mobile RFID Asset Tracking System

Zamili Mohamed, Faculty of Engineering

3.      

Read@Uni Award

 1. Faculty of Educational Pengajian Pendidikan
 2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 3. Pejabat Bursar
 4. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
 5. Pusat Jaminan Kualiti

4.      

Lean Management Award

1. Proses Pembiakan Markot Pokok Buah-Buahan

Kumpulan The Budders, Taman Pertanian Universiti

2. Proses Pengawalan Kelembapan Bilik Cendawan

Kumpulan D’Kulatz, Taman Pertanian Universiti

3. Proses Ternakan Ikan Menggunakan Sistem RAS

Kumpulan Niloticus United, Taman Pertanian Universiti

5.      

Innovative and Creative Award

Skyrider : Difficulty in removing old wire, piece of bunting on lamp post

Putra Science Park and Pejabat TNCPI

6.      

 

 

Service Innovation Award (Technical category)

 

 

1. Mobile Floor Waste Trap

Kumpulan KOSASS Hebat, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

2. VET 002 : Rat Strainer

Kumpulan ARF Vet Group, Faculty Perubatan Veterinar

3. C-Helper : Grass Cutter Solution

Kumpulan Putra Mansang, UPM Kampus Bintulu

7.

 

Service Innovation Award (Management category)

 

1. UPM Operational Risk Management System (e-OPRISK)

Kumpulan PUTRA Q, Pusat Jaminan Kualiti dan Bahagian Audit Dalam

2. UPM Payment Gateway System

Kumpulan Gateway Bursar, Pejabat Bursar dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

3. UPM Digital Signage

Kumpulan iNFOTECH, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

 8.

Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Kumpulan KOSASS Hebat, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

9.

Anugerah Pengurusan Laman Web

Kategori A - Faculty/Kampus

UPM Kampus Bintulu

Kategori B - Institut

Institut Teknologi Maju

Kategori A - Faculty/Kampus

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

Kategori D - Pentadbiran

Sekolah Pengajian Siswazah

Kategori E - Kolej

Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah

Kategori F - Perkhidmatan

Putra Science Park

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

10.

Anugerah Persekitaran Tempat Kerja

Kategori A - Bilangan Pekerja PTJ Berskala Tinggi

 1. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 2. Pejabat Bursar

Kategori B - Bilangan Pekerja PTJ Berskala Sederhana Tinggi

 1. Faculty Ekonomi dan Pengurusan
 2. Faculty Pengajian Alam Sekitar

Kategori C - Bilangan Pekerja PTJ Berskala Sederhana Rendah

 1. Pusat Antarabangsa
 2. Pejabat Naib Canselor

Kategori D - Bilangan Pekerja PTJ Berskala Rendah

 1. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 2. Pusat Jaminan Kualiti

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Perpustakaan Sultan Abdul Samad

11.

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Kategori A – PTJ yang mempunyai persekitaran pejabat dan mempunyai staf 40 orang dan ke atas)

Faculty Bahasa Moden dan Komunikasi

Kategori B – PTJ yang mempunyai persekitaran pejabat dan mempunyai staf kurang daripada 40 orang)

Institut Pengajian Sains Sosial

Kategori C – Faculty yang mempunyai gabungan persekitaran pejabat, makmal, bengkel, pertanian dan lain-lain)

Faculty Pengajian Pendidikan

Kategori D – PTJ (selain Faculty) yang mempunyai gabungan persekitaran pejabat, makmal, bengkel, pertanian dan lain-lain)

Institut Biosains

Kategori E – Kolej Kediaman

Kolej Kesebelas

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Kolej Kesebelas

12.

Indeks Akauntabiliti Pengurusan Aset

Kategori 1: Aset dan inventori melebihi 1,200 unit

UPM Kampus Bintulu

Kategori 2: Aset dan inventori antara 300 unit sehingga 1,200 unit

Pusat Kesihatan Universiti

Kategori 3: Aset dan inventori kurang daripada 300 unit

Kolej Keempat Belas

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Kolej Keempat Belas

13.

Delegasi Kreatif Antara PTJ

G6

Pusat Antarabangsa

G4

Faculty Sains, Faculty Sains dan Teknologi Makanan, Faculty Perubatan Veterinar, Institut Biosains, Institut Penyelidikan Produk Halal

G5

Perpustakaan Sultan Abdul Samad

14.

Pertandingan Koir antara PTJ

Gemersik

Gabungan PTJ

 • Faculty Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Hospital Pengajar UPM
 • Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

The First Floor

Bahagian Kemasukan dan Bahagian UrusTadbirAkademik

Gemilang 4

Gabungan PTJ

 • Faculty Perubatan Veterinar
 • Faculty Sains
 • Institut Biosains

Vokal Berharmoni Terbaik

Voices of Art

Faculty Rekabentuk dan Senibina

Persembahan Terbaik

Gemersik

Gabungan PTJ

 • Faculty Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Hospital Pengajar UPM
 • Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

Lagu Terbaik

The First Floor

Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik

Busana Terbaik

Suara BURSAR

PejabatBursar

Konduktor Terbaik

Voices of Art

Faculty Rekabentuk dan Senibina

Lirik Terbaik

Suara JURUTERA (SUTERA)

Faculty Kejuruteraan

15.

Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran

Kategori A – Faculty, Institut, Asasi, Akademik, Kampus Bintulu

 1. Faculty Ekonomi dan Pengurusan
 2. Faculty Kejuruteraan
 3. Institut Pengajian Sains Sosial

Kategori B – Pejabat/Pusat/Bahagian/Sekolah/Kolej

 1. Bahagian Audit Dalam
 2. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 3. Pusat Jaminan Kualiti

Penerima Piala Pusingan (berdasarkan markah tertinggi)

Faculty Ekonomi dan Pengurusan

16.

Anugerah Mutiara Kualiti dan Inovasi Naib Canselor

 • Penerima anugerah penarafan bintang pengurusan pentadbiran;
 • Paling banyak memenangi anugerah dan hadiah;
 • Markah kumulatif tertinggi

Pusat Jaminan Kualiti

17.

Penghargaan Khas

Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan

Prof. Datin Paduka Dato’ Dr. Aini Ideris, Naib Canselor UPM

 

Date of Input: 28/11/2019 | Updated: 29/11/2019 | nazlina

MEDIA SHARING

INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97691990
03 97693003
BWGBHA0:07:42

Hello!