Siap Siaga Mengharungi Persoalan Audit SIRIM! | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Siap siaga mengharungi persoalan Audit SIRIM!

Siap siaga mengharungi persoalan Audit SIRIM!

 

Serdang, 8 Disember 2020 : Dunia masih lagi diselubungi dengan isu pandemik Covid 19 yang memberikan impak kepada semua

termasuk kaedah pengauditan oleh pihak SIRIM. Amalan audit secara bersemuka yang telah lama dilaksanakan terpaksa diubah kepada

"remote audit". Universiti Putra Malaysia telah terlibat di dalam Audit SIRIM untuk skop QMS dan ISMS daripada 30 November sehingga

10 Disember 2020.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) telah diaudit pada 4 dan 7 Disember 2020 untuk skop Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015.

Puan Elly Nadia Che Afzar telah diberikan amanah melaksanakan sesi audit ini. Skop yang diaudit adalah seperti jadual di bawah:

 

4 Disember 2020 (Jumaat) - Hari Pertama

9.30pagi - Mesyuarat Pembukaan

Skop

 • Pengurusan
 • Pembangunan ICT
 

 

7 Disember 2020 (Isnin) - Hari Kedua

9.00pagi - Sambungan skop Pembangunan ICT

Skop

 • Pengurusan
 • Pembangunan ICT

 

9.30 pagi

 • Perkhidmatan ICT
 • Penyelenggaraan ICT

 

2.30 petang

 • Sokongan dan Pentadbiran
 • Mesyuarat Penutup
 

 

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) juga terlibat untuk skop Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 pada

8 dan 9 Disember 2020. Puan Nur Aisya Mohd. Zamri merupakan Juruaudit SIRIM yang melaksanakan audit seperti skop berikut :

 • RA/RTP (MYRAM)
 • Perubahan aset
 • Change Management
 • Kawalan akses kepada sistem, server, VPN
 • Antivirus
 • Lawatan virtual Pusat Data
 • Lain-lain yang berkaitan mengikut SOA
 • Laporan Penemuan OFI 2019

Tarikh Input: 08/12/2020 | Kemaskini: 11/12/2020 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
CULcRAZ:17:40