Peningkatan Kualiti Perkhidmatan ICT | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Peningkatan Kualiti Perkhidmatan ICT

Peningkatan Kualiti Perkhidmatan ICT

 

Serdang, 13 Januari 2021 : Setiap Pusat Tanggungjawab atau agensi mempunyai Objektif Kualiti begitu juga Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia. Bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkualiti dan sentiasa dipertingkatkan, Bahagian Perancangan dan Governan ICT (BPG), iDEC telah menganjurkan Bengkel Objektif Kualiti dan Pelan Strategik UPM (OKPS) 2021. Bengkel yang telah dihadiri oleh ahli Pengurusan, semua Ketua Bahagian, semua Timbalan Ketua Bahagian serta Ketua Seksyen diadakan secara dalam talian menggunakan aplikasi Webex.

Sebanyak 14 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) disemak semula dan hasil semakan telah mendapati hanya 8 sahaja yang akan dijadikan sebagai Petunjuk Prestasi Utama (KPI) iDEC. Setiap peneraju KPI telah melaksanakan semakan semula dan mengemaskini formula pengukuran dalam

 

Tarikh Input: 01/02/2021 | Kemaskini: 01/02/2021 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
CULcQA:16:52