Hari Kualiti Dan Inovasi Perkhidmatan UPM 2017 | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM 2017

Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM 2017

   

Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM 2017 telah diadakan pada 10 November 2017 bertempat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PKKSSAAS).

Objektif sambutan kali ke-5 ini adalah untuk :

 • meningkatkan kesedaran warga UPM terhadap kepentingan inovasi dan kreativiti dalam pelaksanaan kerja;
 • memupuk dan memperkukuh nilai-nilai budaya inovasi dan kreativiti di UPM,
 • merealisasikan pengamalan proses, pendekatan dan budaya berteraskan ciri-ciri inovatif dan kreatif dalam perkhidmatan;
 • dan menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Senarai pemenang-pemenang adalah seperti berikut :-

< Slaid pemenang >

(1) Hadiah Mencipta Tema

 • Tema Terbaik: Pn. DK Masni PG Kifli – Pusat Kesihatan Universiti 
 • Tempat Ke-2: Pn Mazlina Md. Ali Radzuan – Fakulti Ekologi Manusia 
 • Tempat Ke-3: En Najimuddin Zakaria – Fakulti Ekologi Manusia

 

(2) Hadiah Idea Inovasi

 • Idea Terbaik: En Farizal Muzammil Abdul Wahab – Fakulti Kejuruteraan 
 • Idea Terbaik: En Johan Budiman Nurthani – Fakulti Kejuruteraan
 • Idea Terbaik: En Hanafiah Ismail – Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 • Idea Terbaik: En Mohd Sopian Mohd Zin – Fakulti Perhutanan
 • Idea Terbaik: Pn Siti Nur Alifah Abdul Rahman – Sekolah Pengajian Siswazah

 

(3) Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (Amalan 5S/EKSA)

 • PTJ Terbaik Kategori Fakulti: Fakulti Ekologi Manusia 
 • PTJ Terbaik Kategori Institut: Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan 
 • PTJ Terbaik Kategori Entiti Perkhidmatan: Perpustakaan Sultan Abdul Samad

 

(4) Anugerah Pengurusan Lean

 • Pertama: Pusat Kesihatan Universiti
 • Kedua: Taman Pertanian Universiti
 • Ketiga: Bahagian Audit Dalam
 • Hadiah Penghargaan: Bahagian Keselamatan 

 

(5) Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

 • Pertama: Kumpulan Langit Putra, Putra Sains Park, Pejabat TNCPI
 • Kedua: Kumpulan iDETech, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
 • Ketiga: Kumpulan Axon Force, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 • Hadiah Penghargaan: Kumpulan FORR FLORA, Fakulti Perhutanan 

 

(6) Anugerah Inovasi Perkhidmatan

     i. Kategori Pengurusan

 • Pertama: Kumpulan The Core, Bahagian Audit Dalam
 • Kedua: Kumpulan putra –INODAF, TNCAA
 • Ketiga: Kumpulan REFTApp’s Pawns, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

     

     ii. Kategori Teknikal

 • Pertama: Kumpulan LDG 10 UPM, Fakulti Pertanian
 • Kedua: Kumpulan ECOFUTE’, Fakulti Ekologi Manusia
 • Ketiga: Kumpulan Putranovasi, Putra Science Park, Pejabat TNCPI 

 

(7) Anugerah Pengurusan Laman Web

 • Pertama: Pusat Alumni
 • Kedua: Perpustakaan
 • Ketiga: Sekolah Pengajian Siswazah 

 

(8) Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 • PTJ Terbaik Kategori A  -  Sekolah Pengajian Siswazah 

        (Fakulti/Institut/Pusat/Bahagian/ Pejabat yang mempunyai persekitaran pejabat)

 • PTJ Terbaik Kategori B - Institut Biosains 

        (Fakulti/Institut/Pusat/Bahagian/ Pejabat yang mempunyai gabungan persekitaran pejabat, makmal, bengkel, pertanian dan lain-lain)

 •  PTJ Terbaik Kategori C (Kolej Kediaman): Kolej Empat Belas 

 

(9)  Anugerah Indeks Akauntabiliti

 •   PTJ Terbaik Kategori 1 (Aset dan inventori PTJ melebihi 1200 unit): Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
 •   PTJ Terbaik Kategori 2 (Aset dan inventori PTJ melebihi 300 unit dan kurang dari 1200 unit):  Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah 
 •   PTJ Terbaik Kategori 3 (Aset dan inventori PTJ kurang dari 300 unit): Kolej Kedua 

 

(10) Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran [Anugerah Utama]

 • Pertama: Fakulti Ekologi Manusia
 • Kedua: Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 • Ketiga: Fakulti Kejuruteraan
 • Keempat: Kolej Empat Belas 

 

(11) Hadiah Pertandingan Delegasi Kreatif Antara PTJ

 • Pertama: Institut Biosains
 • Kedua: Pusat Antarabangsa
 • Ketiga: Sekolah Pengajian Siswazah

 

(12)  Penghargaan Putra Ihsan Q-Inovatif

  

(a) Penerima: Pengiktirafan Kualiti dan Pengekalan Pensijilan

 • En. Mohd Faizal Daud – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
 • En. Rosmi Othman – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
 • Tn. Haji. Rosdi Wah – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
 • Prof. Madya Dr. Mohamad Amran Mohd Salleh – Fakulti Kejuruteraan
 • En. Krishnan Mariappan – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
 • En. Shahriman Hashim – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 • Pn. Zuraidah Ahmad – Fakulti Pertanian 
 • En. Allan Lajot – Fakulti Pertanian
 • En. Nasrudin Yahya – Fakulti Ekologi Manusia
 • En. Suhaifi Sulaiman – Pusat Asasi Sains Pertanian

(b) Penerima: Momentum Pembudayaan Kualiti

 • Pn. Aziah Hj. Noh – Institut Biosains
 • Cik Haslina Abu Seman – Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 • Pn. Salmah Abdullah – Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 • En. Mohd Sopian Mohd Zin – Fakulti Perhutanan

Tarikh Input: 10/11/2017 | Kemaskini: 17/11/2017 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
BUKZOAf:14:38