Audit SIRIM UPM 2019 | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Audit SIRIM UPM 2019

Audit SIRIM UPM 2019

Audit oleh pihak SIRIM iaitu Audit Pemantauan Semakan 1 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 akan diadakan pada 17 - 20 dan 23 - 27 September 2019  (9 hari) manakala Audit Pemantauan Semakan 1  Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 akan diadakan pada 1 September dan 7 - 9 Oktober 2019 (4 hari).

Berikut adalah senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ)/entiti yang menjadi lokasi audit SIRIM pada tahun ini:

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

(17 - 20 dan 23 - 27 September 2019 )

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
2. Pejabat Penasihat Undang-Undang 
3. Pusat Asasi Sains Pertanian
4. Pejabat Naib Canselor
5. Unit Integriti
6. Pejabat Bursar
7. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Maklumbls Pelanggan)
8. Pusat Islam UPM
9. Penerbit
10. Pejabat Pendaftar (Latihan & Pengetahuan Organisasi)
11. Fakulti Perhutanan (Latihan Industri)
12. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
13. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
14. Fakulti Ekologi Manusia
15. Fakulti Rekabentuk dan Senibina
16. Fakulti Pengajian Pendidikan
17. Fakulti Pertanian, Sains dan Teknologi, Kampus Bintulu
18. Institut Pengajian Sains Sosial
19. Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
20. Kolej Pendeta Za’aba
21. Kolej Canselor
22. Kolej 12
23. Kolej 14
24. Kolej 17
25. Kolej Sri Rajang, Kampus Bintulu
26. Perpustakaan Kampus Bintulu

 

NOTA : iDEC TIDAK tersenarai sebagai lokasi audit SIRIM QMS pada tahun ini, walaubagaimanapun iDEC perlu BERSEDIA sekiranya terdapat AUDIT SILANG daripada Peneraju Proses atau PTJ lain.   

 

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 

1 September dan 7 - 9 Oktober 2019 (4 hari).  

 1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
 2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (7/10/2019 ISNIN)
 3. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
 4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 5. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
 6. Pejabat Penasihat Undang-Undang
 7. Fakulti Kejuruteraan
 8. Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 9. Kolej Sepuluh
 10. Kolej Tun Dr. Ismail
 11. UPM Kampus Bintulu (1 September 2019)

Tarikh Input: 11/09/2019 | Kemaskini: 15/10/2019 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
BUKZOAm:14:47