ENTITI KAMI | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» ENTITI KAMI » Seksyen ICT Pentadbiran

Seksyen ICT Pentadbiran

Bertanggungjawab bagi urusan berkaitan ICT untuk PTJ :

Bahagian Akademik Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Bahagian Audit Dalam Pusat Jaminan Kualiti
Bahagian Hal Ehwal Pelajar Sekolah Pengajian Siswazah
Bahagian Keselamatan Pusat Kokurikulum Dan Pembangunan Pelajar
Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan
Pejabat Bendahari Seksyen Kaunseling Pelajar, BHEP
Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Aset          Mahasiswa (Bah. Akademik)
Pejabat Penasihat Undang-Undang Kompleks Mahasiswa (Bah. Hep)
Pejabat Pendaftar Kompleks Akademik E
Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi PALAPES
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Pusat Antarabangsa
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Pusat Alumni
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) Semua Kolej Kediaman
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Kor Sukarelawan Siswa/Siswi
Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pusat Kesihatan Universiti
Pusat Pembangunan Akademik Pusat Pengurusan Wakaf, Zakaf Dan Endowmen
Pusat Islam Pusat Sukan
Pusat Transformasi Komuniti Universiti  

 

   
KETUA SEKSYEN
 
Rosliza
Rosliza Ibrahim
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)
rosliza@upm.edu.my
+603 97691107
   
STAF SEKSYEN
 
zaidi zon2 Mohd Zaidi Hassan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
zaidihassan@upm.edu.my
+603 97693026
  s_u5_taufik Huraizah Yusoff
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
huraizah@upm.edu.my
+603 97691926
         
s_zon3_hafiz Muhammad Hafiz Atan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
hafiz_atan@upm.edu.my
+603 97691907
  s_hatmi Hatmi Ahzam Idris
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 
hatmi@upm.edu.my
+603 97693029
         
s_zon13_mohdrasyid Mohd Rasyid Tohari
Jurutenik Komputer (FT19)
mohdrasyid@upm.edu.my
+603 97693027
  Mohd Fikri Mohd Fikri Draffar
Juruteknik Komputer (FT19)
mohdfikri@upm.edu.my
+603 97691668

 

Kemaskini:: 13/06/2019 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566694732