RUJUKAN | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

» RUJUKAN

RUJUKAN

Merupakan Dasar, Kaedah-Kaedah, Garis Panduan dan Arahan
berkaitan ICT merangkumi aspek keselamatan data dan
maklumat yang menjadi rujukan dalam
pengurusan ICT di UPM..

Akses ke laman web Sistem Pengurusan ISO UPM. Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 Sistem...selanjutnya...
Di Seksyen ICT manakah PTJ anda berada? Berikut merupakan senarai nama Seksyen ICT dan senarai PTJ...selanjutnya...
B1566395240