RUJUKAN | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

» RUJUKAN

RUJUKAN

Merupakan laman yang menempatkan maklumat berkaitan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia atau agensi yang berkaitan dan untuk tujuan rujukan dalaman (warga iDEC) sahaja.

Akses ke laman web Sistem Pengurusan ISO UPM. Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 Sistem...selanjutnya...
      Untuk mendapatkan panduan berkaitan perisian berlesen...selanjutnya...
Laman ini disediakan untuk merekodkan maklumat dalaman berkaitan Pusat Pembangunan Maklumat dan...selanjutnya...
SXFTAAp~

Hello!