Pelan Pendigitalan UPM 2021-2025 | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» ARTIKEL » Pelan Pendigitalan UPM 2021-2025

Pelan Pendigitalan UPM 2021-2025

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC, Universiti Putra Malaysia bertanggungjawab dalam merancang, membangun dan melaksanakan aktiviti dan projek ICT selaras dengan misinya, iaitu "Membangun dan mengukuhkan sistem pengajaran,penyelidikan dan pentadbiran melalui penyediaan sistem maklumat dan teknologi secara meluas dan menyeluruh". Pelan Pendigitalan UPM 2021-2025 telah disediakan seiring dengan Pelan Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025 dan selaras dengan Pelan Strategik UPM 2021-2025 serta Naratif Naib Canselor UPM. 

Ia terdiri daripada 5 kategori utama iaitu: 

  1. Dasar, Polisi dan Garis Panduan
  2. Infrastruktur
  3. Infostruktur
  4. Kampus Pintar
  5. Kesinambungan Perkhidmatan

Tarikh Input: 18/09/2023 | Kemaskini: 18/09/2023 | nazlina

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
SWMLOAz:14:24

Hello!