Tadbir Urus ICT | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» ARTIKEL » Tadbir Urus ICT

Tadbir Urus ICT

Tadbir urus ICT merujuk kepada proses, struktur dan dasar yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Tadbir urus ICT bertujuan untuk memastikan pelaburan ICT sejajar dengan matlamat organisasi. Ianya juga bertujuan mengenalpasti risiko dan seterusnya diuruskan dengan baik. Selain itu ianya juga bertujuan mewujudkan sistem ICT yang dipercayai, selamat dan mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan.

Beberapa elemen utama tadbir urus ICT termasuk:
i. Strategi dan perancangan: Melibatkan penetapan matlamat dan objektif untuk sistem ICT organisasi dan menetapkan hala tuju untuk mencapainya.
ii. Dasar dan piawaian: Peraturan dan garis panduan yang mengawal cara sistem ICT direka, dibangunkan, dikendalikan dan diselenggara.
iii. Prestasi dan pengurusan risiko: Melibatkan pengukuran dan pemantauan prestasi sistem ICT, mengenal pasti dan mengurangkan risiko dan memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang dan peraturan.
iv. Peruntukan dan pengurusan sumber: Melibatkan pengurusan belanjawan, kakitangan dan sumber lain yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelenggara sistem ICT organisasi.
v. Komunikasi dan kerjasama: Menggalakkan komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak berkepentingan dalam organisasi untuk memastikan sistem ICT sejajar dengan matlamat dan keutamaan organisasi.


Secara keseluruhan, tadbir urus ICT adalah penting untuk memastikan sistem ICT sesebuah organisasi adalah berkesan, cekap dan sejajar dengan matlamat dan objektif organisasi.

 

Disediakan oleh :
Ts. Mohd. Rizal Mohd. Khanafie
Ketua Bahagian Perancangan dan Governan ICT

Tarikh Input: 22/02/2023 | Kemaskini: 22/02/2023 | zalaz

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
SXFXBAE~

Hello!