LATIHAN ICT | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» PERKHIDMATAN » LATIHAN ICT

LATIHAN ICT

Fungsi/Peranan

  1. Menyediakan staf yang berkelayakan, berkebolehan dan berkompetensi;
  2. Meningkatkan hasil kerja yang berkualiti dan bermutu tinggi;
  3. Membentuk nilai murni dan sikap positif;
  4. Mewujudkan nilai cipta (value creation) dan nilai tambah (value added); dan
  5. Menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya

 

Permohonan latihan untuk staf UPM, perlu berurusan dengan Seksyen Latihan (bukan Akademik), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar UPM.

 

Kemaskini:: 27/07/2017 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566695028