GPKTMK And Review Of IDEC 2022 Quality Objectives | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» NEWS » GPKTMK and review of iDEC 2022 Quality Objectives

GPKTMK and review of iDEC 2022 Quality Objectives

 

Port Dickson, 4 Februari 2022 : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC), Universiti Putra Malaysia telah melaksanakan Bengkel Semakan Objektif Kualiti iDEC 2022 dan Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK) pada 4 hingga 6 Februari 2022 bertempat di D'wharf Hotel & Residence, Port Dickson.

Semakan secara berkumpulan telah dilaksanakan untuk Objektif Kualiti iDEC yang terdiri daripada Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Piagam Pelanggan serta Pelan Fungsian dan Aras. Lima kumpulan yang diterajui oleh Ketua Bahagian telah membincangkan dan menambahbaik Objektif Kualiti iDEC 2022. 

BIL.

NAMA KETUA KUMPULAN

AHLI KUMPULAN

KUMPULAN

Objektif Kualiti iDEC 2021

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Piagam Pelanggan (PP)

Pelan Fungsian dan Aras (PFA)

1.

Ts. SYEMSUL BAHRIM BIN ABDUL


1. AHRI SOGOK
2. ABDUL WAHID MOHD. SIDIK
3. ZURAYAWATI SULAIMAN (R)

1

KPI 1

MEMANTAPKAN KUALITI PERKHIDMATAN APLIKASI AKADEMIK UTAMA UNIVERSITI PADA WAKTU PENGGUNAAN PUNCAK

PP 1

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA

 

2.

Ts. SHAHRIL ISKANDAR AMIR

1. Ts. ROSTAM ABU BAKAR
2. RIZAL RAZAK
3. Ts. MOHAMAD FARID HARUN
4. Ts. SAYID MOHAMAD NAZARI SAYID ISMAIL(R)
5. WAN HAFIZI WAN UMAR

2

KPI 2

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN UPMNET PADA PERINGKAT SUPER CORE SWITCH, CORE SWITCH, DISTRIBUTION SWITCH DAN ACCESS SWITCH DI FAKULTI UPM SERDANG

PP 2

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI

PFA 1

Penyelenggaraan ICT

3.

MOHD. ZUL MOHD. YUSOFF

1. HARYATI ABDULLAH
2. MOHAMMAD HAFIZ MOHAMAD ZAMRI
3. ROSLIZA IBRAHIM
4. ROSRIZAL MOHD ZAIN 
5. Ts. MOHD. MAZLIMIN OMAR
6. Ts. SAIFUL RAMADZAN HAIRANI
7. MUHAMMAD FADZLI ARIFIN (R)

3

KPI 3

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 4 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN

PP4

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN

PFA 3

Perkhidmatan ICT

KPI 4

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN BAIK PULIH ICT MENEPATI TEMPOH RESPONS, TEMPOH BAIK PULIH DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN YANG DITETAPKAN

4.

Ts. MOHD. RIZAL KHANAFIE

1.  Ts. AZIZI SABRON
2.  JURAIDAH MOHAMAD AMIN
3.  AIDAH NGATIMAN
4.  AHMAD FAISAL ABDUL GHAFAR
5.  NURUL FATIHAH MD. MARHAM
6.  Ts. HUDA KHAIRUDDIN (R)

4

KPI 5

MEMASTIKAN PEMBANGUNAN ICT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERMOHONAN

 

PFA 2

Pembangunan ICT

KPI 6

MEMASTIKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN APLIKASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPERLUAN

 

 

5.

MOHD SHAFREE AHMAD

 

1. NORAZLIN YUSOF
2. HARUN JANTRIK
3. MOHD. RAFIZAN RAMLY
4. NOR AZLINA ZAINAL ABIDIN (R)

5

KPI 7

MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 4 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN

PP3

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI

PP5

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumpulan GPKTMK :

NAMA

KUMPULAN

TOPIK GPKTMK

PROF. MADYA Ts. DR. FATIMAH SIDI (KETUA)

1

 1.0 PENGENALAN

 2.0 OBJEKTIF

 3.0 PENYATAAN

 4.0 SKOP

 5.0 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMAKAIAN

Ts. SAIFUL RAMADZAN HAIRANI

ROSMI BIN OTHMAN

Ts. MOHD FAIZAL DAUD

MOHD SHAFREE AHMAD

Ts. SYEMSUL BAHRIM BIN ABDUL (KETUA)

2

6.0 ORGANISASI KESELAMATAN MAKLUMAT

7.0 KESELAMATAN SUMBER MANUSIA

8.0 PENGURUSAN ASET

9.0 KAWALAN AKSES

JURAIDAH MOHAMAD AMIN

Ts. AZIZI SABRON

ROSLIZA IBRAHIM

RIZAL RAZAK

ABDUL WAHID MOHD. SIDIK

MOHD. ZUL MOHD. YUSOFF (KETUA)

3

10.0 KRIPTOGRAFI

11.0 KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN

12.0 PENGURUSAN OPERASI KESELAMATAN

13.0 KESELAMATAN KOMUNIKASI

HARYATI ABDULLAH

AHRI SOGOK

Ts. ROSTAM ABU BAKAR

MOHAMMAD HAFIZ MOHAMAD ZAMRI

Ts. SHAHRIL ISKANDAR AMIR (KETUA)

4

14.0 PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

15.0 HUBUNGAN DENGAN PEMBEKAL

16.0 PENGURUSAN INSIDEN KESELAMATAN ICT

ABDUL MOHAMAD OMAR

WAN HAFIZI WAN UMAR

ROSRIZAL MOHD ZAIN

Ts. MOHAMAD FARID HARUN

Ts. SAYID MOHAMAD NAZARI SAYID ISMAIL

HARUN BIN JANTRIK

MOHD. RAFIZAN RAMLY

Ts. MOHD. RIZAL KHANAFIE (KETUA)

5

17.0 PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN

18.0 PEMATUHAN

19.0 DEFINISI/GLOSARI

Ts. HUDA KHAIRUDDIN

AIDAH NGATIMAN

AHMAD FAISAL ABDUL GHAFAR

ZURAYAWATI SULAIMAN

MUHAMMAD FADZLI ARIFIN

MOHD. MAZLIMIN OMAR

6

DOKUMEN SoA

DOKUMEN SPK

GPKTMK

(PENGUMPULAN, SEMAKAN DAN KEMASKINI DOKUMEN TERKINI)

NURUL FATIHAH MD. MARHAM

NORAZLIN YUSOF

NOR AZLINA ZAINAL ABIDIN

 

Terdapat beberapa perubahan untuk Objektif Kualiti iDEC 2022 dan pengukuran terkini akan bermula pada April 2022 (sukuan ke-2). GPKTMK juga telah dibentangkan dan hasil akhir akan dibentangkan di iDEC UPM.

Date of Input: 15/02/2022 | Updated: 15/02/2022 | nazlina

MEDIA SHARING

INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97691990
03 97693003
BWGBHA:07:44

Hello!