Internal Audit Of Information Security Management System (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» NEWS » Internal Audit of Information Security Management System (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Internal Audit of Information Security Management System (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 2013 akan diadakan pada 17 hingga 19 Julai 2018.  Untuk makluman warga iDEC, iDEC akan di audit pada 18-19 Julai 2018 (Rabu dan Khamis) yang diketuai oleh Pn Noraihan Noordin. 
 
Berikut adalah senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat di bawah skop pelaksanaan ISMS di UPM pada tahun 2018. 
 
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
- Pengurusan
 
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)
- Pelan Kesinambungan Perkhidmatan
- Komunikasi
 
3. Pejabat Pendaftar 
- Latihan & kompetensi
- Saringan keselamatan
- Perpindahan dan penamatan pekerja
- Klasifikasi maklumat
 
4. Unit Integriti
- Tatatertib pekerja
 
5. Pejabat Penasihat Undang-undang
- Keperluan perundangan
 
6. UPM Kampus Bintulu
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
7. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik 
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
8. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
9. Bahagian Keselamatan
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
10. Pejabat Bursar
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
11. Pusat Kesihatan Universiti
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
12. Kolej Kediaman  
- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
13. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
- Pengoperasian Pusat Data
- Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana 
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
- Kawalan penyimpanan media
 
15. Pusat Pembangunan Akademik 
- Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah)
- Pengurusan Risiko (MyRAM App)
 
16.  Semua Fakulti di Kampus Serdang dan Bintulu
-  Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah)

Date of Input: 17/07/2018 | Updated: 17/07/2018 | nazlina

MEDIA SHARING

INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
SXFSNAg~

Hello!