Keselamatan ICT | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» PERKHIDMATAN » INFRASTRUKTUR & RANGKAIAN » Keselamatan ICT

Keselamatan ICT

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) bertanggungjawab dalam meminimumkan kesan insiden dan risiko ancaman keselamatan ICT di UPM dengan menyediakan sokongan kepakaran dan keperluan ICT yang merangkumi penguatkuasaan, kawalan dan langkah perlindungan aset ICT UPM melalui:
 

1. pembangunan Polisi Keselamatan ICT UPM.
2. pengujian dan pengauditan tahap keselamatan sistem aplikasi, sistem rangkaian komputer dan server UPM.
3. peningkatan tahap kesedaran keselamatan ICT warga UPM.
4. pelaporan sebarang perlanggaran polisi kepada Jawatankuasa Keselamatan ICT UPM.

 
Maklumat lanjut sila hubungi:
Seksyen Rangkaian dan Keselamatan ICT

 

 

Kemaskini:: 28/07/2017 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566395384