Audit Pemantuan Semakan QMS ISO 900:2015 & ISMS MSD ISO/IEC 27001 IDEC | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» BERITA » Audit Pemantuan Semakan QMS ISO 900:2015 & ISMS MSD ISO/IEC 27001 iDEC

Audit Pemantuan Semakan QMS ISO 900:2015 & ISMS MSD ISO/IEC 27001 iDEC

Audit Pemantuan Semakan QMS ISO 900:2015 & ISMS MSD ISO/IEC 27001 iDEC

Serdang 12 Oktober, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) telah terlibat secara langsung sebagai salah sebuah PTJ yang diaudit pada tahun 2023 dalam Audit Pemantauan Semakan 2 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 pada 13 Oktober 2023  dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001 Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 12 dan 13 Oktober 2023.

Bagi skop pensijilan  QMS, juruaudit yang terlibat adalah Puan Chua Mea Keng melibatkan skop yang merangkumi semua aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Prauniverisiti, Prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan Siswazah, dan aktiviti perkhidmatan sokongan .

Manakala skop pensijilan  ISMS, juruaudit yang terlibat ialah  Dr. Noorul Halimin binti Mansol melibatkan skop proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah yang merangkumi aktiviti semakan tawaran hingga pendaftaran kediaman dan skop proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di fakulti.

Proses pengauditan telah berjalan lancar dan telah mendapat sokongan sepenuhnya dari pihak pengurusan dan semua kakitangan IDEC.

IDEC sentiasa kekal komited membudayakan kualiti dalam setiap perkhidmatan yang diberikan kepada seluruh warga Universiti.

Tarikh Input: 24/10/2023 | Kemaskini: 24/10/2023 | rizalkhanafie

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
SWMIBAq:01:31

Hello!