SOALAN LAZIM | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

PERKHIDMATAN ICT
1
Bagaimanakah saya boleh memohon perkhidmatan daripada iDEC? 

Anda perlu mengisi borang permohonan secara atas talian melalui Sistem Perkhidmatan ICT (http://spict.upm.edu.my).

2
Sekiranya menghadapi kerosakan peralatan ICT seperti pencetak (printer - tidak boleh cetak), apa perlu dilakukan?

Pegawai perlu mengisi borang permohonan baikpulih atas talian di http://spict.upm.edu.my. Isi borang yang disediakan secara atas talian mengikut masalah yang anda hadapi.

3
Saya terlupa kata laluan sistem e-claim, pada siapa perlu saya rujuk masalah ini? 

Permasalahan ini perlu emailkan kepada eclaim.bursar@upm.edu.my
 

4
Bagaimana saya boleh hebahkan maklumat untuk semua warga UPM?

Untuk hebahan maklumat kepada semua warga UPM, perlu emelkan kepada buletin@upm.edu.my. Pihak PSPK akan melaksanakan semakan dan tapisan sebelum diemelkan kepada warga UPM (staf UPM sahaja).

5
Bagaimana untuk memohon domain UPM bagi tujuan konferens atau seminar?

Permohonan perlu mendapatkan kelulusan daripada Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat dan dilampirkan bersama dalam permohonan melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT).

6
Jika menghadapi masalah dengan sistem UPMet siapa patut dihubungi?

Untuk aduan berkaitan PutraODL sila hubungi pentadbir sistem di talian 03-89593408 atau emel putraodl.upmet@gmail.com


SISTEM/APLIKASI
7
Siapa perlu dirujuk jika menghadapi masalah permohonan bawa baki cuti ? 

Permohonan bawa baki cuti perlu di beritahu terlebih dahulu kepada  kerani cuti setiap PTJ.
Sekiranya ia tidak  dapat diselesaikan di PTJ. Sila maklumkan dengan Pejabat Pendaftar.
 

8
Jika buletin yang saya hantar untuk disiarkan dalam Buletin UPM tidak disiarkan, siapa yang patut saya rujuk? 

Semua masalah dengan Buletin UPM hendaklah merujuk kepada Puan Mariam di talian 03 9769 6013.
 

9
Saya tidak boleh akses ke sistem Putra Blast! 

Permasalahan berlaku sama ada :

 • status 'drop' - sama ada tidak mendaftarkan subjek atau tidak membayar yuran. Pelajar perlu menyelesaikan permasalahan tersebut di Sekolah Pengajian Siswazah. Setelah status 'drop' bertukar kepada 'continue', pelajar boleh mengakses Putra Blast seperti biasa
 • pelajar lupa kata laluan/kata laluan salah - sila akses url ini : https://upm-id.upm.edu.my/student 
 • masalah teknikal sistem - akan dirujuk dengan seksyen yang berkenaan 
 • 10
  Kenapa maklumat saya tidak terkini di dalam Putra Research and Innovation Management System (PRIMS)?

  Emelkan aduan/permasalahan berkaitan PRIMS ke alamat bgp.rmc@upm.edu.my atau km@upm.edu.my

  11
  Kenapa profil Putrablast saya tidak memaparkan sebarang maklumat dan tidak boleh dikemaskini?

  Emelkan aduan/permasalahan berikut ke alamat cadeinovasi@upm.edu.my atau hubungi di talian 03 9769 6136/6139.

  12
  Bagaimana menggunakan Sistem "Putra Research and Innovation Management System"?

  Klik di sini untuk panduan penggunaan.

  13
  Siapa pegawai yang bertanggungjawab untuk Helpdesk Putra Blast?

  Akses laman web Putra Blast pada menu Helpdesk (http://learninghub.upm.edu.my/hub2/HelpDesk.html)

  14
  Apakah ID saya untuk Sistem e-Tender UPM?

  Sila hubungi urus setia Seksyen Perolehan (Tender), Pejabat Bendahari UPM (http://www.bursar.upm.edu.my/bahagian_dan_seksyen_kewangan/bahagian_kewangan_pengurusan_perolehan-9831)

  15
  Bagaimana saya dapat mengetahui status syarikat sama ada telah berdaftar dengan UPM?
  16
  Bagaimana untuk mengemaskini laman web staf UPM (profile.upm.edu.my)?

  Klik di sini untuk panduan pengguna.

  17
  Siapakah pegawai yang bertanggungjawab sekiranya saya ada masalah berkaitan E-claims?

  Jika aduan e-claims :
  Emelkan kepada eclaim.bursar@upm.edu.my atau hubungi 03-9769 6610

  18
  Bagaimana mengakses Sistem Kewangan Universiti Putra Malaysia (UPM)?

  How to access the Financial System of Universiti Putra Malaysia (UPM)?


  PERISIAN
  19
  Apakah senarai perisian  berlesen yang disediakan oleh pihak iDEC yang boleh digunakan oleh pegawai atau pelajar  di UPM? 

  Senarai Perisian berlesen yang disediakan oleh pihak iDEC boleh rujuk di sini.  

  20
  Adakah perisian Office 365 boleh digunakan selamanya?

  Setelah staf/pelajar tidak lagi berkhidmat/belajar di UPM, perisian Office 365 tidak boleh digunakan. Perisian tersebut menggunakan data UPM-ID. Sekiranya status tidak aktif, perisian dan sistem di UPM tidak boleh digunakan atau diakses.

  21
  Bagaimana untuk muat turun Office 365?

  Mohon klik di sini untuk panduan instalasi Office 365.

  22
  Saya telah cuba instal mengikut panduan tetapi gagal untuk "reset password". Apa yang perlu dibuat?

  Untuk staf UPM (status Aktif) Lengkapkan permohonan melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT) dengan menyatakan maklumat berikut :

 • Nama :
 • No. Staf :
 • Fakulti :
 • E-mel UPM :
 • No. Telefon Bimbit :
 •   Untuk pelajar UPM (status Aktif) Sekiranya gagal, emelkan maklumat berikut kepada idec_ictsupport@upm.edu.my. Anda akan menerima kata laluan sementara yang dihantar ke alamat e-mel rasmi (UPM).
 • Nama :
 • No. Matriks :
 • Fakulti :
 • Email UPM :
 • No. Telefon Bimbit :
 • 23
  Bolehkah invitation Power BI dilakukan kepada organisasi luar UPM? (melalui share atau microsoft team)? Adakah terdapat akaun power BI pro atau premium User license yang disediakan oleh UPM?

 • Tidak boleh. Hanya boleh berkongsi dalam organisasi UPM sahaja (Power BI Pro/premium Sahaja yang boleh berkongsi dengan organisasi luar) **boleh export to web atau share PBIX file.
 • Tiada, UPM hanya menawarkan akaun Power BI Basic yang terdapat di dalam M365

 • EMEL UPM
  24
  Saya staf berstatus kontrak. Selepas kontrak disambung, saya tidak boleh login emel saya dan terpapar mesej “invalid username or password”. 

  Masalah ini berlaku disebabkan Pejabat Pendaftar belum mengaktifkan status anda. Sila hubungi Seksyen Pelantikan, Pejabat Pendaftar jika menghadapi masalah ini.
   

  25
  Saya telah menukar UPM id saya, namun begitu saya tidak boleh membuka email saya dengan kata laluan yang baharu. Bagaimana untuk saya menyelesaikan masalah ini? 

  Permasalahan ini perlu dirujuk dengan pihak iDEC ICT Support dengan whatapp di talian 9769 1990 atau email kepada idec_ictsupport@upm.edu.my

  26
  Bagaimana untuk mengakses emel bagi pelajar UPM?

  Login menggunakan UPM-ID setelah akses ke laman web http://mail.student.upm.edu.my

  27
  Bagaimana sekiranya saya terlupa kata laluan emel UPM?

  Staf :

 • akses http://emel.upm.edu.my
 • klik pada UPM-ID
 • klik pada ayat "Click here for UPM Staff" di bawah ayat "Forgot Password"
 • 28
  Apakah jenis pakej yang digunakan oleh akaun emel UPM?

  Email UPM adalah menggunakan pakej G suite for Education sahaja dan mungkin terdapat akses terhad untuk fungsi tertentu.

  29
  Saya pelajar UPM yang akan bergraduat. Adakah saya masih boleh mengakses emel pelajar?

  Pelajar UPM yang akan bergraduat masih boleh mengakses emel sehingga selesai urusan graduasi. Sekiranya pelajar telahpun menamatkan sesi pembelajaran dan berstatus graduat, emel tidak boleh diakses. Pelajar yang telah bergraduat dan ingin mengakses semula emel UPM, permohonan secara rasmi dengan justifikasi perlu dimajukan kepada Sekolah Pengajian Siswazah (SGS) atau Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik.

  30
  Seseorang telah menghantar e-mel kepada individu atau kumpulan e-mel (group). Adakah boleh e-mel tersebut ditarik semula (undo) atau dibuang (delete) ?

  Emel yang telah dihantar tidak boleh ditarik semula (undo) atau dibuang (delete) kecuali pengguna telah meletakkan masa (set time) untuk undo message (maksimum 30 saat)

  31
  Bagaimanakah jika sekumpulan penyelidik ingin memohon mewujudkan emel kumpulan bagi memudah dan melancarkan penyampaian maklumat dalam kalangan penyelidik terlibat? Adakah staf sambilan juga boleh memohon e-mel UPM?

  Penyelidik dan staf sambilan boleh memohon akaun e-mel UPM dan perlu melalui Ketua Penyelidik (penyelidikan) atau Ketua Jabatan (staf sambilan).

 • Muat turun Borang Permohonan E-mel UPM melalui laman web iDEC (https://idec.upm.edu.my/upload/dokumen/20210625110104Borang_Permohonan_Perkhidmatan_E-mel_UPM_(25_Jun_2021).pdf
 • Lengkapkan dan e-melkan kepada Pengarah iDEC >>dir.idec@upm.edu.my
 • Setelah mendapat kelulusan, lengkapkan permohonan melalui SPICT (http://spict.upm.edu.my/) dan lampirkan bersama Borang Permohonan E-mel UPM yang telah diluluskan oleh Pengarah iDEC
 •  

  32
  Apakah tempoh kelayakan e-mel untuk pekerja UPM?

  Boleh merujuk kepada Garis Panduan E-mel UPM.


  UPM-ID
  33
  Berapa lama saya boleh aktifkan UPM-ID sekiranya lapor diri hari ini?

  Melalui penggunaan Sistem Lapordiri, UPM-ID diaktifkan pada hari staf melapor diri di PTJ masing-masing, tetapi kebolehgunaan UPM-ID ini BERGANTUNG kepada Urusetia di Pejabat Pendaftar melaksanakan proses salin fail (proses memasukkan/memindahkan rekod pekerja, pekerjaan dll. ke dalam Sistem eIHRAMS).

  34
  Bila saya boleh guna sistem perakam waktu selepas melapor diri bertugas (staf baharu/lanjutan kontrak) ?

  Semua sistem yang menggunakan UPM-ID boleh digunakan sekiranya UPM-ID telah diaktifkan.

  35
  Betulkah lapor diri kini dilaksanakan secara online? Adakah ia akan mempercepatkan tempoh pengaktifan UPM-ID?

  Sistem lapor diri secara online berfungsi untuk mengautomasikan proses lapor diri staf, cepat atau tidak bergantung kepada proses verifikasi/pengesahan yang dibuat oleh Urusetia di PTJ dan di Pejabat Pendaftar.

  36
  Bagaimana saya ingin menukar kata laluan UPM-ID?  

  Untuk pelajar dan staf UPM, sila akses url ini : https://upmid.upm.edu.my

  37
  Bagaimana untuk mengaktifkan UPM-ID saya?  

  Mohon rujuk panduan dengan klik pada kategori anda :

 • Staf UPM
 • Pelajar UPM
 • 38
  Apakah sistem yang diakses menggunakan UPM-ID (SSO)?

  Sistem yang boleh diakses menggunakan UPM-ID, boleh disemak melalui Portal Putra UPM.

  39
  Adakah boleh menggunakan mail aliases yang sama sekiranya saya (bekas pelajar UPM) menyambung pelajaran sebagai pelajar Master/PhD di UPM?

  Tidak boleh.

  40
  Jika menghadapi masalah berkaitan PutraODL siapa patut saya hubungi

  Untuk aduan berkaitan PutraODL sila hubungi pentadbir sistem di talian 03-89593408 atau emel putraodl.upmet@gmail.com


  RANGKAIAN UPM
  41
  Bagaimana saya (Enumerator/RA) untuk mengakses rangkaian kerana tidak mempunyai UPM-ID?

  Supervisor/Pensyarah perlu menghantar surat rasmi pengesahan yang mengandungi maklumat berkaitan Enumerator/RA di bawah seliaan bagi tujuan pendaftaran ID secara manual. Emelkan kepada putrahotspot@upm.edu.my dan salinan kepada Ketua Seksyen ICT PTJ. Mohon dinyatakan dalam surat rasmi tersebut maklumat seperti berikut :

 • Nama :
 • No. Kad Pengenalan :
 • Emel Enumerator/RA :
 • Tempoh Projek :
 • 42
  Bagaimana akses rangkaian di UPM?

  Klik di sini untuk panduan lengkap.

  43
  Bagaimana akses Eduroam? Adakah pelajar boleh menggunakan Eduroam? Apakah format ID yang digunakan? Adakah menggunakan UPM-ID?

 • Edu Roam - Panduan Pengguna (Android)
 • Edu Roam - Panduan Pengguna (iPhone)
 • Ya, pelajar boleh menggunakan Eduroam. Login menggunakan UPM-ID.

 • MULTIMEDIA
  44
  Di mana boleh dapatkan lagu "We Love UPM"?

  Lagu ini boleh diakses di You Tube UPM.

  45
  Apakah medium yang sesuai untuk mesyuarat atau pengajaran secara atas talian ?

  Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan bagi tujuan mengadakan mesyuarat, aktiviti atau pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) telah menyediakan laman web khas bagi panduan medium Persidangan Video yang boleh diakses melalui URL https://idec.upm.edu.my/vcguide.

  46
  Adakah UPM mempunyai etika sekiranya ingin melaksanakan Persidangan Video?

  Ya, sila klik di sini.

  47
  Adakah UPM mempunyai garis panduan bagi persidangan video?

  Ya, untuk rujukan sila klik di sini.

  48
  Bagaimana menggunakan persidangan video untuk aktiviti mesyuarat atau kelas?

  Untuk panduan penggunaan persidangan video, nota boleh diakses melalui pautan berikut :

 • Webex
 • Google Meet
 • Microsoft Team
 • Zoom
 • Big Blue Button

 • PELUPUSAN ASET ICT
  49
  Bagaimana melupuskan aset ICT?

 • Rujuk GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET ALIH
  yang boleh diakses melalui Sistem Pengurusan Kualiti UPM.
 • Rujuk Pegawai Aset PTJ
 • Rujuk Seksyen ICT yang menyelia PTJ bagi urusan Pegawai ICT yang boleh menandatangani borang PEP.
 • Tindakan selanjutnya adalah di peringkat PTJ dan Pejabat Bursar
 • Kemaskini:: 30/01/2024 [nazlina]

  PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
  Universiti Putra Malaysia
  43400 UPM Serdang
  Selangor Darul Ehsan
  03 97691990
  03 97693003
  SXFXBAK~

  Hello!