SEKSYEN ICT PTJ | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» RUJUKAN » SEKSYEN ICT PTJ

SEKSYEN ICT PTJ

Di Seksyen ICT manakah PTJ anda berada? Berikut merupakan senarai nama Seksyen ICT dan senarai PTJ di bawah seliaan bagi urusan berkaitan ICT.

Nama

Alamat Pejabat Seksyen ICT

PTJ

Seksyen ICT Kejuruteraan dan Senibina (SKS)

D/A

Tingkat 2, Blok Pentadbiran, Fakulti Kejuruteraan, UPM
No. Telefon +603-8947 1991 / +603 8946 6448 / +603 8946 4081 

 1. Fakulti Kejuruteraan
 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina
 3. Institut Teknologi Maju
 4. Institut Biosains

Seksyen ICT Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (SSK)

D/A

Tingkat Bawah, Blok , Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.
No. Telefon : +603 89471992 / 1692

 1. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)
 2. Fakulti Pengajian Pendidikan
 3. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

Seksyen ICT Pertanian dan Perhutanan (SPH)

D/A

Pejabat Utama Seksyen ICT, Tingkat Bawah. Blok Utama Fakulti Perhutanan  UPM
No.Telefon:  +603-89471905/1910/1691

 1. Fakulti Pertanian
 2. Fakulti Perhutanan
 3. Institut Pertanian Tropika Dan Sekuriti Makanan
 4. Institut Kajian Perladangan
 5. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
 6. Institut Kajian Dasar Pertanian Dan Makanan
 7. Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah (SISFEC)
 8. Pusat Asasi Sains Pertanian
 9. Taman Pertanian Universiti
 10. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 11. Penerbit

Seksyen ICT Perubatan dan Veterinar (SPV)

D/A

Aras 3, Blok Pentadbiran, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM
No. Telefon : +603 8947 2773 / +603 8609 3897

 1. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 2. Fakulti Perubatan Veterinar
 3. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
 4. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
 5. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
 6. Hospital Veterinar Universiti

Seksyen ICT Sains Sosial (SSS)

D/A

Tingkat 1, Blok B, Fakulti Ekologi Manusia
No. Telefon : +603 8947 1901/ +603 8946 8782 / +603 8946 8170

 1. Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi
 2. Fakulti Ekologi Manusia
 3. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 4. Fakulti Sains
 5. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
 6. Institut Pengajian Sains Sosial
 7. Institut Penyelidikan Matematik

Seksyen ICT Bioteknologi dan Alam Sekitar (SBA)

D/A

Tingkat 1. Blok A, Fakulti Pengajian  dan Alam Sekitar
No. Telefon : +603 8947 1906 / 1903 

 1. Fakulti Pengajian Alam Sekitar
 2. Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul
 3. Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan
 4. Institut Penyelidikan Produk Halal

Seksyen ICT Pentadbiran (SPT)

D/A :

Seksyen ICT Pentadbiran (SPT) Pentadbiran, Tingkat 3, Bangunan Canselori
No. Telefon : +603 8947 1902 / 1907

 1. Bahagian Akademik
 2. Bahagian Audit Dalam
 3. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 4. Bahagian Keselamatan
 5. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor
 6. Kompleks Akademik E
 7. Kompleks Mahasiswa (Bah. Hep)
 8. Kor Sukarelawan Siswa/Siswi
 9. Mahasiswa (Bah. Akademik)
 10. PALAPES
 11. Pejabat Bendahari
 12. Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Aset
 13. Pejabat Penasihat Undang-Undang
 14. Pejabat Pendaftar
 15. Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
 16. Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
 17. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
 18. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
 19. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
 20. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)
 21. Pusat Alumni
 22. Pusat Antarabangsa
 23. Pusat Islam
 24. Pusat Jaminan Kualiti
 25. Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
 26. Pusat Kesihatan Universiti
 27. Pusat Kokurikulum Dan Pembangunan Pelajar
 28. Pusat Pembangunan Akademik
 29. Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan
 30. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakaf Dan Endowmen
 31. Pusat Sukan
 32. Pusat Transformasi Komuniti Universiti
 33. Sekolah Pengajian Siswazah
 34. Seksyen Kaunseling Pelajar, BHEP
 35. Semua Kolej Kediaman

 

Kemaskini:: 12/11/2018 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566399259