Pencapaian Piagam Pelanggan | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» MENGENAI KAMI » FAKTA & ANGKA » Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 |

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC) 2019

 

 

JANUARI

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  5 96.76%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5  100.00%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  2 100.00%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  337 97.40%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  0 Tiada maklum balas penilaian

 

 

FEBRUARI

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  5  99.93%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5 100.00%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  2  100.00%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  394 94.40%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  5 92.00%

 

MAC

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  5  99.96%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5  98.83%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  2  58.00%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  372 95.00%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  6  100.00%

 

APRIL

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA 5  99.89%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5 100%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI 1 96.00%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  385 97.40%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  1  100%

 

MEI

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  5 99.12%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5 99.90%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  1  100%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  276 95.60%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  3 93.30%

 

JUN

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  6 99.77%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5 99.95%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  2 100.00%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  226  95.80%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  6 93.30%

 

JULAI

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA  7 99.39%
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI  5 99.99%
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI  1 100%
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT  281 94.80%
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN  7 97.10%

 

OGOS

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA    
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI    
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI    
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT    
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN    

 

SEPTEMBER

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA    
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI    
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI    
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT    
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN    

 

OKTOBER

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA    
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI    
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI    
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT    
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN    

 

NOVEMBER

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA    
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI    
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI    
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT    
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN    

 

DISEMBER

 

BIL  PIAGAM PELANGGAN  STATUS PENCAPAIAN
BILANGAN PERATUS
1 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI UTAMA    
2 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK PERKHIDMATAN RANGKAIAN UNIVERSITI    
3 MEMASTIKAN KETERSEDIAAN 24 JAM SEHARI UNTUK SISTEM TELEKOMUNIKASI    
4 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN ICT DILAKSANAKAN SECARA DALAMAN 4 JAM BAGI SISTEM RANGKAIAN, 5 JAM BAGI SISTEM UTAMA UNIVERSITI SERTA 2 HARI BAGI BAIK PULIH PERALATAN ICT    
5 MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN    

Kemaskini:: 20/08/2019 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566395662