Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) | PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
» MENGENAI KAMI » FAKTA & ANGKA » Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

| Laporan Pencapaian KPI 2018 |

 

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT (iDEC) 2019

 


 

Q1 (Januari - Mac)

 
BIL. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN   PENCAPAIAN Q1
(JANUARI - MAC 2019)
1.        MEMASTIKAN JAMINAN KETERSEDIAAN CAPAIAN “WEB SERVICES”  SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI (ESMP, IGIMS, EIHRAMS, WEBUPM, SAGA, UPM-ID, LEARNINGHUB) 95%  98.88%
2.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN CAPAIAN PANGKALAN DATA 95% 98.88% 
3.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI DI PUSAT DATA 95%  100.00%
4.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA 95%  100.00%
5.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTRANET PADA PERINGKAT SWITCH UTAMA RANGKAIAN 95%  100.00%
6.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTERNET 95%  100.00%
7.        MEMASTIKAN HOST YANG BERDAFTAR DI SERVER DNS PUSAT DATA UPM BEBAS DARIPADA INSIDEN KESELAMATAN 95%  98.83%
8.        MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 95% 86.00%
9. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  96.73%
10. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN BAIK PULIH ICT MENEPATI TEMPOH RESPONS, TEMPOH BAIK PULIH DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN YANG DITETAPKAN 90% 95.60%
11. MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SECARA BERKALA DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN 90% Q2
12. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90% 96.00%
13. MEMASTIKAN PEMBANGUNAN ICT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERMOHONAN PENGGUNA 85%  Q2
14. MEMASTIKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN APLIKASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPERLUAN PENGGUNA 80%  Q2

 

Q2 (April - Jun)

 
BIL. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN   PENCAPAIAN Q2
(APRIL - JUN 2019)
1.
MEMASTIKAN JAMINAN KETERSEDIAAN CAPAIAN “WEB SERVICES”  SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI (ESMP, IGIMS, EIHRAMS, WEBUPM, SAGA, UPM-ID, LEARNINGHUB) 95% 99.59% 
2.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN CAPAIAN PANGKALAN DATA 95% 99.99% 
3.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI DI PUSAT DATA 95%  100.00% 
4.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA 95%  100.00% 
5.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTRANET PADA PERINGKAT SWITCH UTAMA RANGKAIAN 95%  99.85%
6.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTERNET 95%  100.00% 
7.
MEMASTIKAN HOST YANG BERDAFTAR DI SERVER DNS PUSAT DATA UPM BEBAS DARIPADA INSIDEN KESELAMATAN 95%  100.00% 
8.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 95%  98.67%
9. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  96.73%
10. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN BAIK PULIH ICT MENEPATI TEMPOH RESPONS, TEMPOH BAIK PULIH DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN YANG DITETAPKAN 90%  96.27%
11. MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SECARA BERKALA DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN 90% 100.00% 
12. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  95.53%
13. MEMASTIKAN PEMBANGUNAN ICT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERMOHONAN PENGGUNA 85%  70.00%
14. MEMASTIKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN APLIKASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPERLUAN PENGGUNA 80% 76.00% 

 

Q3 (Julai - September)

 
BIL. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN   PENCAPAIAN Q3
(JULAI - SEPTEMBER 2019)
1.
MEMASTIKAN JAMINAN KETERSEDIAAN CAPAIAN “WEB SERVICES”  SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI (ESMP, IGIMS, EIHRAMS, WEBUPM, SAGA, UPM-ID, LEARNINGHUB) 95%  
2.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN CAPAIAN PANGKALAN DATA 95%  
3.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI DI PUSAT DATA 95%  
4.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA 95%  
5.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTRANET PADA PERINGKAT SWITCH UTAMA RANGKAIAN 95%  
6.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTERNET 95%  
7.
MEMASTIKAN HOST YANG BERDAFTAR DI SERVER DNS PUSAT DATA UPM BEBAS DARIPADA INSIDEN KESELAMATAN 95%  
8. MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 95%  
9. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  
10. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN BAIK PULIH ICT MENEPATI TEMPOH RESPONS, TEMPOH BAIK PULIH DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN YANG DITETAPKAN 90%  
11. MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SECARA BERKALA DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN 90%  
12. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  
13. MEMASTIKAN PEMBANGUNAN ICT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERMOHONAN PENGGUNA 85%  
14. MEMASTIKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN APLIKASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPERLUAN PENGGUNA 80%  

 

Q4 (Oktober - Disember)

 
BIL. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN   PENCAPAIAN Q4
(OKTOBER - DISEMBER 2019)
1.
MEMASTIKAN JAMINAN KETERSEDIAAN CAPAIAN “WEB SERVICES”  SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI (ESMP, IGIMS, EIHRAMS, WEBUPM, SAGA, UPM-ID, LEARNINGHUB) 95%  
2.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN CAPAIAN PANGKALAN DATA 95%  
3.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ICT SISTEM APLIKASI UTAMA UNIVERSITI DI PUSAT DATA 95%  
4.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA 95%  
5.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTRANET PADA PERINGKAT SWITCH UTAMA RANGKAIAN 95%  
6.
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN RANGKAIAN INTERNET 95%  
7.
MEMASTIKAN HOST YANG BERDAFTAR DI SERVER DNS PUSAT DATA UPM BEBAS DARIPADA INSIDEN KESELAMATAN 95%  
8. MEMASTIKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 95%  
9. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  
10. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN BAIK PULIH ICT MENEPATI TEMPOH RESPONS, TEMPOH BAIK PULIH DAN MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN YANG DITETAPKAN 90%  
11. MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SECARA BERKALA DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN 90%  
12. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN HELPDESK ICT YANG DILAKSANAKAN MENCAPAI TAHAP MINIMA 3 PADA SKALA LIKERT DALAM PENILAIAN KEPUASAN PELANGGAN 90%  
13. MEMASTIKAN PEMBANGUNAN ICT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERMOHONAN PENGGUNA 85%  
14. MEMASTIKAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN APLIKASI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPERLUAN PENGGUNA 80%  

Kemaskini:: 18/07/2019 [nazlina]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
B1566398729