UPM ICT Committee | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» COMMITTEE » COMMITTEES (UPM) » UPM ICT Committee

UPM ICT Committee

BIL.

NAMA JAWATAN IKUT KAEDAH

NAMA PENJAWAT JAWATAN

 

Pengerusi

1.

CIO

Prof. Dr. M. Iqbal Saripan

 

Setiausaha

2.

Pengarah iDEC

 

Prof. Madya Dr. Fatimah binti Sidi

 

Ahli Jawatankuasa

3.

Pendaftar

 

YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar

4.

Bendahari (Bursar)

Encik Zulkiflee bin Othman

5.

Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Prof. Dr. Abu Bakar bin Md. Sultan

6.

Dekan Fakulti Kejuruteraan

Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Saleh Jaafar

7.

Pengarah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

Prof. Dr. Nor Kamariah Noordin

8.

Mana-mana staf atau pelajar lain Universiti yang dilantik oleh Naib Canselor)

 

       i.   Pengerusi Jemaah Dekan

 Prof. Dr. Mohd Hair Bejo

(Dekan Fakulti Veterinar)

     ii.   Pengerusi Jemaah Pengarah Institut/Kluster

 Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa

(Pengarah Halal)

    iii.  Pengerusi Jemaah Pengetua

Prof. Dr. Sidek Hj. Ab Aziz

(Pengetua Kolej Tun Dr. Ismail dan Kolej Kelima)

    iv.   Dekan Sekolah Pengajian Siswazah

 Prof. Dr. Robiah Yunus

     v.  Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)

 Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban

    vi.   Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (CADe)

    Prof. Dr. Muta Harah Zakaria

  vii.   Pengarah Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA)

Prof. Ir.Dr. Faizal Mustapha

 viii.   Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa

    Tn. Hj. Rosdi bin Wah

    ix.   Ketua Pentadbiran (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

 Encik Mohd Nazri Noh

     x.   Prof. Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani

    xi.   Prof. Dr. Borhanuddin bin Mohd Ali

9.

Timbalan Ketua di PTJ yang dipertanggungkan  dengan tanggungjawab hal ehwal teknologi maklumat dan komunikasi (ex-officio)

Encik Rosmi bin Othman

Encik Mohd Faizal bin Daud

 

Urus Setia

10.

Pusat  yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab hal ehwal teknologi maklumat dan komunikasi

Puan Salmawati Abdul Malid

Puan Zaleha binti Hamzah

 

Updated:: 19/03/2018 [nazlina]

MEDIA SHARING

INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 97691990
03 97693003
C1580106685