PTJ'S ICT SECTION | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» REFERENCE » PTJ'S ICT SECTION

PTJ'S ICT SECTION

Seksyen ICT Bioteknologi dan Alam Sekitar (SBA)

 1. Fakulti Pengajian Alam Sekitar
 2. Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul
 3. Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan
 4. Institut Penyelidikan Produk Halal

Seksyen ICT Kejuruteraan dan Senibina (SKS)

 1. Fakulti Kejuruteraan
 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina
 3. Institut Teknologi Maju

Seksyen ICT Pentadbiran (SPT)

 1. Bahagian Akademik
 2. Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
 3. Bahagian Audit Dalam
 4. Pusat Jaminan Kualiti
 5. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 6. Sekolah Pengajian Siswazah
 7. Bahagian Keselamatan
 8. Pusat Kokurikulum Dan Pembangunan Pelajar
 9. Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor
 10. Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan
 11. Pejabat Bendahari
 12. Seksyen Kaunseling Pelajar, BHEP
 13. Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Aset
 14. Mahasiswa (Bah. Akademik)
 15. Pejabat Penasihat Undang-Undang
 16. Kompleks Mahasiswa (Bah. Hep)
 17. Pejabat Pendaftar
 18. Kompleks Akademik E
 19. Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
 20. PALAPES
 21. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
 22. Pusat Antarabangsa
 23. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
 24. Pusat Alumni
 25. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)
 26. Semua Kolej Kediaman
 27. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
 28. Kor Sukarelawan Siswa/Siswi
 29. Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
 30. Pusat Kesihatan Universiti
 31. Pusat Pembangunan Akademik
 32. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakaf Dan Endowmen
 33. Pusat Islam
 34. Pusat Sukan
 35. Pusat Transformasi Komuniti Universiti

Seksyen ICT Pertanian dan Perhutanan (SPH)

 1. Fakulti Pertanian
 2. Fakulti Perhutanan
 3. Institut Pertanian Tropika Dan Sekuriti Makanan
 4. Institut Kajian Perladangan
 5. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
 6. Institut Kajian Dasar Pertanian Dan Makanan
 7. Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah (SISFEC)
 8. Taman Pertanian Universiti

Seksyen ICT Perubatan dan Veterinar (SPV)

 1. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 2. Fakulti Perubatan Veterinar
 3. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
 4. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
 5. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
 6. Hospital Veterinar Universiti

Seksyen ICT Sains (SSC)

 1. Fakulti Sains
 2. Pusat Asasi Sains Pertanian
 3. Institut Penyelidikan Matematik
 4. Institut Biosains
 5. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
 6. Penerbit

Seksyen ICT Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (SSK)

 1. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)
 2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)

Seksyen ICT Sains Sosial (SSS)

 1. Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi
 2. Fakulti Ekologi Manusia
 3. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 4. Fakulti Pengajian Pendidikan
 5. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
 6. Institut Pengajian Sains Sosial

Updated:: 15/11/2017 [nazlina]

MEDIA SHARING

C1540282617