ICT Security Committee | INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
» COMMITTEE » COMMITTEES (UPM) » ICT Security Committee

ICT Security Committee

 1. DR. M. IQBAL SARIPAN  (PENGERUSI)
 2. PENGARAH iDEC   (PROF. MADYA DR. FATIMAH SIDI) (SETIAUSAHA)
 3. PENDAFTAR          (YBHG. DATO’ WAN AZMAN WAN OMAR)
 4. BURSAR                (ENCIK ZULKIFLEE OTHMAN)
 5. DEKAN FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM)(PROF. MADYA DR. ABU BAKAR MD. SULTAN)
 6. DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN (PROF. DATO’ IR. DR. MOHD SALEH JAAFAR)
 7. PENGARAH PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI (CoSComm) (PROF. DR. KAMARIAH NOORDIN)
 8. PENGERUSI JEMAAH DEKAN (PROF. DR. MOHD HAIR BEJO)
 9. PENGERUSI JEMAAH PENGARAH INSTITUT/KLUSTER (PROF. MADYA DR. SHAFIQUE FAHMI AHMAD SIDIQUE)
 10. PENGERUSI JEMAAH PENGETUA 
 11. DEKAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) (PROF. DR. ROBIAH YUNUS)
 12. PENGARAH PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) (PROF. DR. MOHAMMAD HAMIRUCE MARHABAN)
 13. PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK (CADe) (PROF. DR. MOHD MAJID KONTING)
 14. PENGARAH PEJABAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET (PPPA) (PROF. IR. DR. FAIZAL MUSTAPHA)
 15. KETUA PENTADBIRAN AKADEMIK DAN ANTARABANGSA (TN. HAJI ROSDI WAH)
 16. KETUA PENTADBIRAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) (ENCIK MOHD NAZRI NOH)
 17. DR. ABDUL AZIM ABD GHANI
 18. DR. BORHANUDDIN MOHD ALI
 19. ENCIK ROSMI OTHMAN
 20. ENCIK MOHD FAIZAL DAUD
 21. PUAN SALMAWATI ABDUL MALID (SEKRETARIAT)
 22. PUAN ZALEHA HAMZAH (SEKRETARIAT)

Updated:: 13/02/2018 [nazlina]

MEDIA SHARING

INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389471990
0389483514
C1519331647